ระบบยื่นคำขอ

ระบบฐานข้อมูลการเรียนรู้ออนไลน์

IPOP Licensing

icon th

แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์เชิงวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์เชิงวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ที่ประสงค์ขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยไปใช้ในผลงานเชิงวิชาการของตนเอง

สามารถแจ้งความประสงค์ผ่านการกรอกข้อมูลออนไลน์ ดัง link QR code ที่แนบมา


323541225 559832772691989 1612654174961519320 n

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จ.สงขลา)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ส่วนขยาย

หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อว.ม.อ. : ภายใน 02-1404
สายตรง 0-7485-9516 โทรสาร: 074-859511

E-mail: ipop.psusp@gmail.com 
Website: https://ipop.psu.ac.th  

©2024 IPOP.PSU.AC.TH. All Rights Reserved.

Search

Language