ระบบยื่นคำขอ

ระบบฐานข้อมูลการเรียนรู้ออนไลน์

IPOP Licensing

icon th

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

Image

ร่วมประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

Image
Image
Image

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา เปิดให้บริการใช้งานฐานข้อมูลสืบค้นสิทธิบัตร Derwent Innovation ด้วยตัวเอง ฟรี

Derwent Innovation สามารถทำอะไรได้บ้าง

  • สืบค้นเพื่อดูความเป็นไปได้ในการจดสิทธิบัตร (Patentability)
  • สืบค้นเพื่อดูอิสระในการดำเนินการ (Freedom to Operate)
  • สืบค้นเพื่อทำแผนที่สิทธิบัตรหรือวิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยี (Patent Mapping หรือ Patent Landscape)
    "การสืบค้นจะกลายเป็นเรื่องง่ายเมื่อใช้ Derwent Innovation"
Image

การยื่นสิทธิบัตร

คณะวิทยาศาสตร์23%
คณะแพทยศาสตร์20%
คณะวิศวกรรมศาสตร์25%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี14%
คณะอื่นๆ18%

การยื่นอนุสิทธิบัตร

คณะวิทยาศาสตร์20%
คณะแพทยศาสตร์14%
คณะวิศวกรรมศาสตร์14%
คณะเภสัชศาสตร์11%
คณะอื่นๆ41%
vdo-ipop-bn.jpg

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จ.สงขลา)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ส่วนขยาย

หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อว.ม.อ. : ภายใน 02-1404
สายตรง 0-7485-9516 โทรสาร: 074-859511

E-mail: ipop.psusp@gmail.com 
Website: https://ipop.psu.ac.th  

©2024 IPOP.PSU.AC.TH. All Rights Reserved.

Search

Language