ระบบยื่นคำขอ

ระบบฐานข้อมูลการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ระบบฐานข้อมูลการเรียนรู้ออนไลน์

icon th

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ ในหัวข้อ "กฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา" ผ่านโปรแกรม Zoom meeting

       เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ ในหัวข้อ "กฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา" ผ่านโปรแกรม Zoom meeting
 
       ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และเพื่อช่วยป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในกรณีที่เกิดการพิพาท
 
       กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ วิชัย อริยะนันทกะ อดีตผู้พิพากษาอาวุโส ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางและตุลาการบำนาญศาสตราจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอาจารย์อัจฉรา จันทน์เสนะ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วม จำนวน 450 คน
 
 
 

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จ.สงขลา)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ส่วนขยาย

หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อว.ม.อ. : ภายใน 02-1404
สายตรง 0-7485-9516 โทรสาร: 074-859511

E-mail: ipop.psusp@gmail.com 
Website: https://ipop.psu.ac.th  

©2022 IPOP.PSU.AC.TH. All Rights Reserved.

Search

Language