ระบบยื่นคำขอ

ระบบฐานข้อมูลการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ระบบฐานข้อมูลการเรียนรู้ออนไลน์

icon th

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรมและฝึกปฏิบัติการเข้าใช้ฐานข้อมูลการยื่นคำขอทรัพย์สินทางปัญญา PITI SYSTEM ณ ห้อง Science Stone

       เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรมและฝึกปฏิบัติการเข้าใช้ฐานข้อมูลการยื่นคำขอทรัพย์สินทางปัญญา PITI SYSTEM ณ ห้อง Science Stone ชั้นLG อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ส่วนขยาย

       กิจกรรมเริ่มต้นด้วยการกล่าวต้อนรับและแนะนำบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(อว.ม.อ.)โดยนายจิตติยุทธ เยี่ยมยกกุล ผู้จัดการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อว.ม.อ. และต่อด้วยการบรรยายในหัวข้อบริการของศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาฯ และขั้นตอนกระบวนการยื่นคำขอทรัพย์สินทางปัญญาผ่านระบบฐานข้อมูลการยื่นคำขอทรัพย์สินทางปัญญา PITI SYSTEM พร้อมกิจกรรม workshopโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาฯ ภายในกิจกรรมมีเจ้าหน้าที่ตัวแทนคณะต่างๆภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วม จำนวน 22 คน
 
 

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จ.สงขลา)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ส่วนขยาย

หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อว.ม.อ. : ภายใน 02-1404
สายตรง 0-7485-9516 โทรสาร: 074-859511

E-mail: ipop.psusp@gmail.com 
Website: https://ipop.psu.ac.th  

©2022 IPOP.PSU.AC.TH. All Rights Reserved.

Search

Language